News & Politics

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Qafe Çerkezceçerkes müzik adige qafe 88,888 88% 8.88 8.88
adıge 88,888 88% 8.88 8.88
adige çerkez 88,888 88% 8.88 8.88
adige leperuj 88,888 88% 8.88 8.88
adige kabardey 88,888 88% 8.88 8.88

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

"Си бзэ -си псэ" чэзузэIэпыхым щыщ теплъэгъуэ.

«Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм щыгъуазэ зыщыфщIыфынущ ди напэкIуэцIхэм:

- www.facebook.com/nartheku
- vk.com/nart__heku
- nart-heku.livejournal.com
- instagram.com/nart_heku
- narthekuhasa@gmail.com
- ok.ru/nartheku

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Азамат Беков и Рената Бесланеева - « Дыгъэри къыкъокIыр» @azabekirenata
Автор слов и музыки : Аслан Мамиев @aslan_mamiev
Аранжировка : Роман Факов @romafakov
Гитара : Арсен Индароков
Режиссер : Тимур Нахушев @nahush07
Съёмка и монтаж : Ахмед Хаджиев @akhmed_khadzhiev
Фото для промо : Руслан Хамуков. @ruslankhamukov

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm Özet:

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?
Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?
Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?
Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

#UyanışBüyükSelçuklu her pazartesi TRT 1’de!


--------------------

Uyanış: Büyük Selçuklu Sosyal Medya Hesapları:
Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/uyanisbuyukselcuklu
Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/UyanisSelcuklu/
Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/uyanisbuyukselcuklu

--------------------

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:
Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/
Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/
Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

adiga.yadig@hotmail.com

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Yebjın Taha & Özlem Düğün Nıse Kaş
Hacemkohable 01 Temmuz 2017

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Основано на реальных событиях!!!

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

RUSSIAN-CIRCASSIAN WAR, SOCHI

Adyghe: Iатэкъуадж, Ataquaj.
Abkhaz: Гәбаадәы, Gwbaadwy.
Russian: Krasnaya Polyana Кра́сная Поля́на.
At the conclusion of the Russian-Circassian war, the mountaineers were ethnically cleansed during the Circassian Genocide to the Ottoman Empire. Their abandoned village was replaced with a Russian settlement of Krasnaya Polyana in 1869.

#Circassians #черкесы #адыги

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Пожертвования: http://yasobe.ru/na/circassan_notes#form_submit

Выпуск посвященный описанию и истории субэтноса адыгов - бесленеевцев, проживавших по среднему течению рек Лаба и Ходзь, ставших одной из основ современного этноса черкесов Карачаево-Черкесской республики
Таймкод выпуска:
02:08 - первые сведения о бесленеевцах
05:58 - взаимоотношения с кабардинцами
08:00 - усиление России на Кавказе
09:40 - деятельность генерала Засса
12:47 - сопротивление бесленеевцев
15:26 - неудачные действия Магомед-Амина в Бесленее
17:25 - Лабинские приставства
19:25 - переселения внутри приставств
21:35 - восстание переселенцев
23:42 - последствия Кавказской войны

Текстовая версия в ЖЖ: http://dagliese581g.livejournal.com/89744.html
В Фейсбук: https://www.facebook.com/vitaliy.stieben

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Илона Кесаева - Ана дауай | KAVKAZ MUSIC

KAVKAZ MUSIC объединяет и транслирует этническую музыку народов Кавказа. Подписывайся:

ЮТУБ: www.youtube.com/kavkazmusictv

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kavkazmusictv

ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/kavkazmusictv/

ОДНОКЛАССНИКИ: https://www.ok.ru/kavkazmusictv

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/kavkazmusictv

#KavkazMusic #КавказскаяМузыка #музыкакавказа #Осетинскиепесни

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

ESKİŞEHİR Oklubalı Köyü (Hakurine Hable)
MIZIKA HAVALARI Хьэкурынэхьаблэ Пщыналъэхэр
Oklubalı Köyü (Hakurine Hable)
Kısa Tarihi;
1556 dan sonra başlayıp 1864 e kadar süren Kafkas-Rus savaşları
Çerkesya’nın Ruslar tarafından işgaliyle sonuçlanmıştır. Rus çarı 2.Aleksander
Çerkesler’e “Vadilerdeki oturduğunuz yerden çıkıp size gösterilen ovalardaki yerlere
iskan edeceksiniz ya da sürgün edileceksiniz.” ültimatomunu verir. Çerkesler’in % 95’i
bu ültimatomu kabul etmez ve vatanlarından sürgün edilir. % 5 gibi çaresiz bir azınlık
ovalara iskan ettirilmek suretiyle bırakılır. Şimdi Adığey Cumhuriyeti sınırları içinde
kalan Hakurine Hable, 1859 yılında, o zamanlar çiftlikler halinde dağlık vadilerinde
yaşayan Abdzah sülalelerin çıkartılmasıyla kurulmuştur. İskan edildikleri bölgede
yenilgi ve esareti kabul etmeyen Abdzah aileler 1864 yılında Meretıko Hacı Zekeriya
Bey önderliğinde vatanı terk ederler. Bunlara civar kabilelerden Wubıx, Bjedığu,
Besleney, Abazin, Çemguy, Şapsığlardan da sülaleler katılır. Meretıko Hacı Zekeriya
Bey yanındaki Thamatelerle birlikte Sultan Abdülaziz ile görüşüp kendilerine yer
gösterilmesini ister. Padişah kendisine “mahiyetiyle birlikte istediği yere yerleşebilir”
diye belge verir. Halk Kafkasya dan gemilerle getirilir. Bir kısmı İstanbul üzerinden
Oklubalı’nın şimdi bulunduğu yere yerleştirilir. Böylece Oklubalı Köyü tahmini 1865-
1866 yıllarında kurulur. Bir kısmı da Bulgaristan’a yerleştirilir. Burada Topallar köyünü
kurarlar. 1878’de Osmanlı’nın Balkanlarda yenilmesiyle buradan da çıkarılan halk
Oklubalı’na gelirler.
Abdzah Sülaleler: 1-Meretıko, 2-Awutle (Mezako), 3-Bidanıko, 4-Birseyko, 5-Apiş,
6-Çetaw, 7-Brant, 8-K’uaş, 9-Ğuç’e, 10-Sax’u, 11-Çüyeko 12-Xut, 13-Haets’ıq’u, 14-K’ır
Bjedığu sülaleler: 1-Hacemıko, 2-X’ot (Haçesko)
Ç’emguy sülaleler: 1-Mamış (Ferhatıko) 2-Klov
Besleney Sülaleler: 1-Nexuşe, 2-Canbek, 3-Biyiko (Ceguaq’o)
Hatıkuay sülaleler: 1-Baceko
Şapsığ sülaleler: 1-Batkeri
Wubıx sülaleler: 1-Deçen, 2-Tuğa (Köydeki Kabartaylar’ın geneli Kafkasya da Kabartay
bölgesinde Yincig ırmağı yakınlarındaki Ts’ımp’a Hable den gelmişler.
Kabartay’dan gelen sülaleler: 1-Ts’ımp’a, 2-Dışek, 3-Pşemaho, 4-Allahberdi, 5-
Debağo, 7-Bala, 8-X’ux’ğa, 9-Bağ 10-Karma, 11-Thaçoko, 12-Tawbike, 13-Şamoko
Abaze sülaleler: 1-A-Brakua, 2-Pekiz, 3-A-Jıya, 4-Karden, 5-Agıra (Agıralar Aşkharıwa
bölgesinden gelmişler. Diğerleri Aşuwa olup geldikleri yer Kuban’ın doğduğu yerler ve
Şegerey civarıdır)
Çerkesler yaklaşık 150 yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi vermektedir. İşte bu
hazırlamış olduğumuz CD Eskişehir bölgesi Çerkesler inin kendilerine münhasır ata
mirası kültürlerini yansıtan müziklerden oluşmuştur. Dedelerimizi Rahmetle anıyoruz.

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Çerkes Müzikleri 2017
abhaz müzikleri

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

#bnb​​ #binance #coin
Kanalımıza Abone Olmak İçin Tıklayın; https://www.youtube.com/c/kriptoborsakanali

Altcoin Almak İçin Tıklayın ; http://bit.ly/31X76KD​

Bitcoin ve diğer tüm altcoinlerin incelemeleri ; analizleri ; kripto paralar hakkında güncel bilgiler ve haberler kanalımızda yer almaktadır.

Tüm altcoinlerdeki güncel haberleri doğru takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Mail adresimiz: kriptoinceleme@gmail.com

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Альберт Тлячев

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Kosova Koşusu'nu İZŞAN kazandı

29 Temmuz Cuma gününün en önemli koşusu olma özelliğine sahip Kosova Koşusu (Açık - G2 / DHÖ), İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, programın 8. mücadelesi olarak düzenlendi. 4+ yaşlı Arap atlarının bu önemli randevusunu, A. Lami Karaçizmeli'nin İZŞAN (Deha - İzay / Al-Işık) isimli atı, jokeyi Halis Karataş ile kazandı.

4+ yaşlı 15 Arap atının, çim pistte 1900 metre mesafede birincilik mücadelesi verdikleri Kosova Koşusu'nda; ikinciliği, Murat Gündüzeli idaresindeki OĞLUM EGE (Rikardo - Benim Kızım / Benim Oğlum) elde ederken, Selim Kaya ile bu önemli koşuda boy gösteren 8 yaşındaki kır safkan KARAÜZÜM (Halid - Biriçimsu / Batyskaf) üçüncü, son metrelerdeki atakları ile Deniz Yıldız ile bu koşuya katılan BESLENEY (Karambol 1 - Ilgın / Tolga) da dördüncü oldu.

Kazanan İZŞAN için koşunun bitiriş derecesi 2.06.22 olarak kayıtlara geçerken, farklar Boyun - Baş - 2 Boy olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinin 11. birinciliğine ulaşan Deha temsilcisi İZŞAN ayrıca, Hazım R. Gözlükçü Koşusu (G3), Faruk Ayral Koşusu (KV-7), Tarihi Kırkpınar Güreşleri Koşusu (KV-6) ve İstanbul Üniverisitesi Veteriner Fakültesi (KV-6) koşuları galibidir.

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Aslendjeri Kafe

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Çerkes Müzikleri

Believe Music
Kavkaz Music
по лицензии ZvukM#çerkes #müzikleri #circassian #music #song

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Видео от Sergey Tsivashov

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Kafkas muziği (caucasian music)
Adige Ülkesi

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Provided to YouTube by Kavkaz Music по лицензии ZvukM

Hat udahlheha · Азамат Беков

Kabardian Collection, Vol. 1

℗ Kavkaz Music по лицензии ZvukM

Released on: 2018-08-09

Composer: З. Афашагова
Lyricist: Б. Гедгафов

Auto-generated by YouTube.

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

MALZEMELER:
4 Adet domates
1,5 Yemek kaşığı un
1 Yemek kaşığı tereyağı
1/2 Yemek kaşığı ay çiçek yağı
1 Yemek kaşığı domates salçası
1/2 Yemek kaşığı acı biber salçası(isteğe bağlı)
1 Tatlı kaşığı fesleğen
1Çay kaşığı tuz
1 Çay kaşığı pul biber
4Su bardağı sıcak su
ÜZERİ İÇİN:
Kaşar rendesi
1-2 dal taze nane
YAPILIŞI:
Tenceremize yağlarımızı alıp yağlar eriyince salçalarımızı ilave ederek kavururuz. Sonra unumuzu ilave ederek un kokusu çıkana kadar kavrulur( tahmini: 3-5 dk. arası)
un kavrulduktan sonra kabukları soyulmuş rendelenmiş 4 adet domatesi tenceremize ilave ederiz ve bir iki karıştırırız tuz ve pul biberi ilave ederiz.
4 su bardağı suyumuzu ilave ederiz ve kaynamaya bırakırız. kaynadıktan sonra el bilendırından geçirilir ve fesleğen eklenir.
sıcak olarak üzerine kaşar rendesi ve 1-2 yaprak taze nane ile servis edilir
Deneyeceklere afiyetler olsun efendim
^^YOU'KİNİN MUTFAĞI^^
#fesleğenlidomatesçorbası#domates#fesleğen#tereyağı#domatessalçası#acıbibersalçası #kaşar#tazenaneyaprağı

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Kuzey Kafkasya

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

Doughouz
0 Views · 19 hours ago

A Lovely Adigabze Poem From A Little Circassian Girl. From the celebrations of the Day Of Repatriates (01.08.2009).
Showing 1 out of 2