Circassian Profile image
Welcome!

Çerkes Soykırımı ve Sürgün: Tarihte Trajik Bir Sayfa

English русский Türkçe  Arabic

Çerkes halkı, tarihsel olarak günümüz Rusya, Gürcistan ve Türkiye'nin bazı kısımlarını içeren Kuzeybatı Kafkasya bölgesinde yaşayan yerli bir etnik gruptur. 19. yüzyılın ortalarında Çerkesler, Rus İmparatorluğu tarafından acımasız bir soykırım kampanyasına ve zorunlu sürgüne maruz bırakıldı.


Çerkes Holokostu olarak da bilinen Çerkes soykırımı, Kafkasya bölgesinin tarihinin en karanlık dönemlerinden biriydi. 1763'te Rus İmparatorluğu'nun Kırım Hanlığı'nı ilhak etmesi ve toprak erişimini Kafkasya'ya doğru genişletmesiyle başladı. Çerkesler, Rusya'nın yayılmasına şiddetle karşı çıktılar ve buna karşılık olarak Rus İmparatorluğu, Çerkes halkını fethetmek ve boyun eğdirmek için bir sefer başlattı.
Çerkes soykırımı ve sürgün, Çerkes halkının tarihindeki en önemli ve trajik olaylardan bazılarıydı. Birkaç yıl boyunca, Rus İmparatorluğu Çerkes nüfusunun %90'ından fazlasını Kuzey Kafkasya'daki anavatanlarından sistematik olarak öldürdü ve kovdu.
Soykırım ve sürgün, Rus İmparatorluğu ile Çerkes halkı arasında yüzyıllarca süren çatışma ve gerilimin doruk noktasıydı. Rus İmparatorluğu uzun süredir Çerkesler de dahil olmak üzere çeşitli etnik grupların yaşadığı Kafkasya bölgesindeki topraklarını ve nüfuzunu genişletmeye çalışıyordu.
19. yüzyılın başlarında Rus İmparatorluğu, topraklarını fethetmek ve ilhak etmek amacıyla Çerkeslere karşı bir dizi askeri sefer başlattı. Çerkesler, her iki tarafın da işlediği vahşi şiddet ve mezalimlerle damgasını vuran bu seferlere şiddetle karşı çıktı.


Bu seferleri takip eden yıllarda, Rus İmparatorluğu Çerkeslere boyun eğdirme çabalarını yoğunlaştırdı, cezai vergiler koydu ve hareket ve ticaretlerine kısıtlamalar getirdi. Bu önlemler iki grup arasındaki gerilimi daha da artırdı ve ardından gelecek soykırım ve sürgün için zemin hazırladı.
Soykırım ve sürgün, 1864'te Rus İmparatorluğu Çerkeslere karşı son bir askeri sefer başlattığında başladı. Rus birlikleri Çerkes direnişini yok etmeye ve halkı bastırmaya çalışırken, kampanyaya ayrım gözetmeyen şiddet ve toplu katliamlar damgasını vurdu.
Rus birlikleri ilerlerken, Çerkes köyleri ve kasabaları yakıldı ve yok edildi ve nüfus toplu katliamlara, tecavüze ve köleleştirmeye maruz kaldı. Bazı durumlarda, tüm köyler ve topluluklar yok edildi, hayatta kalanlar dağlara kaçmak veya sığınmak zorunda kaldı.neighboring countries


Kampanyanın sonunda, Çerkes nüfusunun %90'dan fazlası öldürüldü ya da anavatanlarından sürüldü. Pek çok Çerkes, bugün hala var olan topluluklara yerleştikleri Türkiye dahil komşu ülkelere kaçtı.
Çerkes soykırımı ve sürgünü, Çerkes halkı ve onların kültürel kimliği üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahip olmuştur. Hayatta kalanların ve onların soyundan gelenlerin katlandığı travma ve ıstırapla birlikte anavatanlarını kaybetmek, geride kalıcı bir acı ve kayıp mirası bıraktı.


Daha fazlasını bilmek
 • Çerkes soykırımı tarihin en yıkıcı olaylarından biriydi. Bunun Çerkes aileleri ve toplulukları üzerindeki kalıcı etkilerini kabul etmek önemlidir.

 • Çerkes soykırımı, Çerkes halkı üzerinde silinmez bir iz bırakan korkunç bir şiddet eylemiydi. Onların anısını onurlandıralım ve daha iyi bir gelecek için çalışalım.

 • Çerkes soykırımı bir asırdan fazla süre önce gerçekleşmiş olabilir, ancak etkisi bugün hala hissedilmektedir. Farkındalığı artırmaya ve etkilenenler için adalet aramaya devam etmeliyiz.

 • Çerkes soykırımı dünya çapında yerli halklara karşı işlenen zulmün bir hatırlatıcısıdır. Birlik ve beraberlik içinde olmalı ve adalet için mücadele etmeliyiz

 • Çerkes soykırımı, bütün bir kültürü ve halkı yok etmeye yönelik kasıtlı bir girişimdi. Bu trajediden sonsuza dek etkilenen aileleri ve kaybedilen hayatları asla unutmamalıyız.

 • Çerkes soykırımı milliyetçiliğin ve hoşgörüsüzlüğün tehlikelerinin acı bir hatırlatıcısıdır. Tüm kültürlere ve halklara saygı duyulduğu ve kutlandığı bir gelecek için çalışmalıyız

 • Çerkes soykırımı ortak tarihimizin bir parçasıdır ve bundan ders almamız önemlidir. Acı çekenlerin anısını onurlandıralım ve herkes için daha iyi bir gelecek için çalışalım.

 • Çerkes soykırımı nefretin gücünün ve şefkatin öneminin trajik bir hatırlatıcısıdır. Bu tür vahşetlerin bir daha asla yaşanmadığı bir dünya yaratmak için çabalayalım.

 • Çerkes soykırımı kolektif hafızamızın bir parçasıdır ve asla unutmamamız önemlidir. Kaybedilen hayatları onurlandıralım ve tüm halkların değer gördüğü ve saygı duyulduğu bir gelecek için çalışalım. • Aradan geçen zamana rağmen, Çerkes soykırımı ve sürgün dünya tarihinin önemli ve genellikle gözden kaçan bir bölümü olmaya devam ediyor. Bu olayları hatırlamak ve kabul etmek, bugün Çerkes halkının karşı karşıya kaldığı devam eden mücadeleleri ve zorlukları anlamak için çok önemlidir.
  Soykırım ve sürgün konusunda farkındalık yaratma çabaları, tanıma ve tazminat çağrıları Çerkes toplumu için önemli konular olmaya devam ediyor. Kaybolanların anısını onurlandırarak ve bu trajik olayların süregelen etkisini gidermek için çalışarak Çerkes halkının asla unutulmamasını sağlamaya yardımcı olabiliriz.


  Sonuç olarak Çerkes halkı, kökleri Avrasya'nın Kafkasya bölgesine uzanan derin ve zengin bir tarihe sahiptir. Hapsara olarak bilinen Çerkes soy ağacı, Çerkes kültürünün ve kimliğinin korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır. 21 Mayıs 1864'te Çerkes halkının zorla sürgün edilmesi, Çerkes ulusunun tarihindeki en kötü gün oldu. Ancak Çerkes halkı, kendilerine yapılan zulümlere rağmen direnmeye devam etti. Hapsara, Çerkes geleneklerini canlı tutmada ve Çerkes halkına hem atalarının vatanlarında hem de dünya çapında bir kimlik duygusu sağlamada etkili olmuştur.
  Bu trajediden sonsuza kadar etkilenen aileleri ve kaybedilen hayatları hatırlayalım.