Circassian Profile image
Welcome!

ÇERKES FED 4. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇERKES FED 4. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Source, https://cerkesfed.org/


Çerkes Dernekleri Federasyonu 4

Olağan Genel Kurul’u 29 Ocak 2023 Pazar günü Şişli’de bulunan Federasyon Genel Merkezi’nde yapıldı.

51 (% 85) delege ile aralarında ÇDP Genel Başkanı Faruk Arslandok, Adıgeyli ses sanatçısı Dzıbe Muhammed, Büyükçekmece Kafkas Kültür Derneği Başkanı Faruk Teber, Çerkes aktivistler Martin Kocheseko ve Kik Kasey ‘in de içinde bulunduğu yaklaşık 30 konuğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul Mustafa Saadet’in Divan Başkanlığı, Necati Şahin’in Başkan Yardımcılığı ve Mümin Hacıbayram ile Gürkan Ağırbaş’ın yazmanlığında icra edildi.Camiamızın tanınmış ismi sanatçı İshak Akbay’ın sunuculuk görevini üstlendiği Genel Kurul, Çerkes Fed Genel Başkanı Nusret Baş’ın açış konuşmasıyla başladı. 
Nusret Baş konuşmasında Çerkes Fed’in kurulduğu dönemde yoğun şekilde yaşanan toplumsal değişim ve dönüşüm sürelerinin aradan geçen 10 yıl sonrasında da devam ettiğini belirterek, ”Kurumlarımıza hakim olan Çerkeslik anlayışı hep “folklorik” düzeyde kaldı, bu da toplumu “içe dönük” kıldı; ancak yeni süreçte artık “dışa dönük”, talep eden ve varlığının yasal güvence altına alınmasını isteyen “siyasal Çerkesliğin” hakim olması gerektiğini” söyledi.
Nusret Baş’ın açış konuşmasının tam metni şöyle:

Saygıdeğer misafirler ve delegeler,
Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun 4. Genel Kurulu’na hoş geldiniz.
Öncelikle bu genel kurulumuzun başarılı olmasını, ülkemize ve toplumumuza hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.
Federasyonumuz, 2000’li yılların başından itibaren kimliklere yönelik hoşgörünün kısmen artarak demokratik açılım süreçleriyle desteklenmeye çalışıldığı bir dönemde 2013 yılında kuruldu.
Ve bugün artık 10. yaşını geride bırakmak üzere.
Saygıdeğer katılımcılar.

Ben bu selamlama konuşmasındaki zamanımı Çerkes Fed’in yapmış olduğu geçmiş faaliyetlerden bahsederek kullanmayacağım; onu geçmiş dönem faaliyet raporu olarak arkadaşlarımız zaten size sunacaklar. Ben bu kısa süreyi, geleceğe yönelik bir çalışmadan bahsederek kullanmak istiyorum.
Saygıdeğer arkadaşlarım,
Malumunuz, kuruluş amacımız tüzüğümüzde açık bir şekilde yazıyor.
Ancak ben, 13 Haziran 2013 tarihinde federasyonumuzun web sayfasında yayınlanan ilk yazımda, geçmişten bugüne yaşadığımız sosyolojik kırılma süreçlerinin altını da çizerek bir kez daha özetlemiştim.
O yazımda, anavatanın kaderiyle ilgili pek çok fırsatların gelip geçtiğini ancak Çerkeslerin organize ve güçlü kurumlara sahip olmadıkları için bu süreçlere müdahil olamadıklarını;
Bu değişim ve dönüşüm sürecinin hala devam etmekte olduğunu;
Kurumlarımıza hakim Çerkeslik anlayışının “folklorik” düzeyde kaldığını ve bunun da bizi “içe dönük” kıldığını;
Ancak yeni süreçte “dışa dönük”, talep eden ve varlığının yasal güvence altına alınmasını isteyen “siyasal Çerkesliğin” hakim olması gerektiğini belirtmiştim.
O günden bugüne bu görüşlerimizin değişmesine sebep olacak herhangi bir gelişme olmadı.
Bu on yıllık geçmişte her istediğimizi yapamadıysak da amacımıza yönelik pek çok girişimimiz oldu ve değerli bir takım işler de başardık.
Fakat her şeye rağmen, Çerkeslerin kaderine etki edecek devasa işlere imza attığımızı söylememiz mümkün değil. Sebebi sadece bizden kaynaklanmıyor; bunun sebebi, halledilmesi gereken sorunların federasyonumuzun mevcut alt ve üst yapısını da aşacak cesamette, devasa büyüklükte olmasıdır.
Evet, yapılması gereken işler, daha güçlü yapılar, daha donanımlı kadrolar, daha büyük finans kaynakları ve daha iyi planlamalar gerektiriyor.
Bu 10 yıllık süreçte, Türkiye ve değişik ülkelerdeki Çerkes kurumlarıyla da yoğun temaslar kurduk. Gördük ki kurumlarımızın bir araya geldiği ortamlarda hep güçlü ve fonksiyonel bir merkez oluşturulması fikri dile getiriliyor.


Nitekim Almanya’da kurulu Nürnberg Derneği ile Kanada’da faal CRO derneğinin 2018’de birincisini, 2019’da ikincisini ve geçtiğimiz yıl İstanbul’da üçüncüsünü düzenledikleri Uluslararası Çerkes Konferansı toplantılarının ana konularından biri de hep bu oldu.


Bu ve benzeri buluşma ortamlarında kurulan ilişkiler, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yakın dostluklara dönüşünce, görüntülü görüşme ortamlarında da bu fikir çok dile getirilir oldu ve zamanla olgunlaşarak artık hayata nasıl geçirilebileceği yönüyle tartışılmaya başlandı.
Bu ortamlarda, Çerkes nüfusun büyük kesiminin yaşadığı Türkiye’deki kurumların önemli bir kısmının böyle bir yapılanmada yer almasının ehemmiyeti en çok vurgulanan konuydu. Bunun üzerine, Türkiye’deki kurumların bir araya gelerek konuyu ele almaları ve bu düşüncelerin nasıl etkili bir örgütlenmeye dönüştürülebileceğini tartışmaları için bir çağrı gurubu oluşturulması kararlaştırıldı. Nitekim bu çağrı grubu geçtiğimiz günlerde oluşturularak federasyonlara ve bağımsız derneklere bir davette bulundu. Tabii Çerkes Fed de bu çağrının muhataplarındandı.
Şimdi olumlu dönüş yapan kurumlarla 4-5 Şubat tarihlerinde İstanbul’da bir toplantı yapılarak uluslararası güçlü bir kurumun oluşturulması yönünde mutabakat tesis edilmeye çalışılacak ve muhtemelen hemfikir olan kurumlarla birlikte halkımızın yararına yeni bir yapı oluşturulması yönünde çalışmalara başlanacaktır.
Biz Çerkes Fed yönetimi olarak özetlediğim bu istişare süreçlerinin hepsinin içinde bulunduk. Artık girişime dönüşen bu süreçte, Çerkes Fed’in de kurucu kurum olarak yerini alabilmesi için genel kurulumuzdan yönetim kuruluna tam yetki vermesini talep ediyoruz. 

Hayırlı olduğunu düşündüğümüz bu yapılanmaya katılım için yetki isteyeceğimiz önergeye genel kurulumuzun desteklerini esirgemeyeceğini ümit ediyorum. Çünkü şu 10 senelik çalışmalarımızda böyle bir güç merkezine olan ihtiyacı sahada gayet net bir şekilde gördük.
Saygıdeğer katılımcılar.


Bu bilgilendirme sonrasında sözü daha fazla uzatarak zihinlerinizi dağıtmak istemiyorum. Sizleri bu konunun sıcaklığı ile baş başa bırakırken, genel kurulumuzun başarılı olması dileklerimi bir kez daha tekrarlıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”
Daha sonra Federasyon Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez 2020-2022 döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri slaytlar eşliğinde sundu.
Bilahare Gürkan Ağırbaş denetleme kurulu raporu ve aynı döneme ait mali raporları okudu. Divan Başkanı Mustafa Saadet raporları tartışmaya açtı, söz alan olmayınca ibraya sundu. 

Raporlar oybirliği ile ibra edildi.
Erol Karayel tarafından tahmini bütçenin sunulmasının ardından Yılmaz Dönmez’in okuduğu, bazı ifade hatalarını düzeltmeye yönelik tüzük değişikliği önergesi teklifi oylamaya sunuldu. Değişiklik önergesi oy birliği ile kabul edildi.


Bilahare yeni yönetimin belirlenmesi maddesine geçildi. Oluşturulan tek liste genel kuruldan kabul görerek oybirliği ile onaylandı.
Daha sonra genel kurulun onayına sunulan, “Çerkes Fed’in diğer Çerkes STK’ları ile birlikte diaspora kurumları tarafından oluşturulacak yeni bir birlik yapısının kurulması çalışmalarında bulunabilmesi ve oluşturulacak bir yeni yapının kurucu öznelerinden biri olabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesini” öngören önerge oybirliği ile kabul edildi.


Peşi sıra yapılan iyi dilek konuşmaları ile genel kurul sona ererken, 2023-2025 döneminde Çerkes Fed’i yönetecek isimler şu şekilde belirlenmiş oldu:


YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE :
1. Nusret BAŞ (Göz Hekimi/İş Adamı)
2. Necati ŞAHİN (T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (E.))
3. Vahip KÜÇÜKYEDEK (İş İnsanı)
4. Murat GÖKTAŞ (SGK İst. Bölge Müdürü(E) / Çalışma Ekonomisti.)
5. Yılmaz DÖNMEZ (Asker (E))
6. Ayşe PİŞKİN (Başhemşire (E))
7. Ender DEMİRTAŞ (Yüksek İç Mimar-İş İnsanı)
8. İlhan TEMEL (Avukat)
9. Yaşar KARAASLAN (Türkiye Çevre Ajansı İstanbul Koordinatörü)
10. Elif ŞAHİN (Kamu İlişkiler Direktörü)
11. Majd ABACI (Turizmci)
12. Fatih İZCİ (Akademisyen)
13. Şükrü KES Emekli


YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE :
1. Şaban DENİZ
2. Mumin HACIBAYRAM
3. Ömer Faruk SEVİMLİ
4. Arif SARI
5. Erol KARAYEL
6. Mustafa ARDIÇ
7. Erdal SAN


DENETLEME KURULU ASİL LİSTE :
1. Nurettin GÜNER
2. Yusuf TAŞ
3. Erhan ÇAL


DENETLEME KURULU YEDEK LİSTE :
1. İlhami DEMİR
2. Süleyman ÖZEL
3. Nazmi TAŞAR